REGULAMIN FESTIWALU

ZASADY OGÓLNE 💋

1. Wszystkie atrakcje odbywające się w ramach festiwalu są bezpłatne.

2. Wystawcy w ramach swoich stref dodatkowo mogą oferować płatne produkty i usługi.

3. Niektóre atrakcje festiwalu tj. „Teatralna Promenada”, „Letnie Przemiany” oraz „Jak z okładki” są limitowane.

4. Pierwszeństwo uczestnictwa w atrakcjach wymienionych w punkcie 3 mają osoby z plakietką lub opaską VIP

5. Uczestnicy stref działających w ramach festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby promocji festiwalu, w przypadku publikacji zdjęć oraz filmów.

6. Udział w atrakcjach odbywających do godziny 18:00 tj. „Rozmowach na Kanapach z Marzeną Rogalską” oraz w „Letnich Przemianach” i warsztatach tematycznych jest zastrzeżony wyłącznie dla kobiet.

7. Korzystanie z atrakcji festiwalu odbywa się po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

8. Wszelkie spory związane z regulaminem rozstrzyga organizator.


TEATRALNA PROMENADA BY SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA 💋

1. Na spektakle w ramach „Teatralnej Promenady” może wejść wyłącznie osoba posiadająca bilet.

2. Darmowe bilety odebrać można w festiwalowej recepcji w dwóch turach : o godzinie 9:00 i o godzinie 17:00.

3. Na każdy spektakl przygotowany jest inny bilet.

4. Nie ma możliwości jednorazowego odbioru biletów na wszystkie dni.

5. Jedna osoba może odebrać JEDEN bilet.

6. Panowie mogą odebrać bilety TYLKO w towarzystwie Pań.

7. Spektakle dedykowane są widzom 16+, młodsze dzieci nie będą wpuszczane do namiotu festiwalowego.

8. Sugerujemy zajęcie miejsca w kolejce min. 15 minut przed spektaklem. O godzinie 20:25 wpuszczane będą osoby z listy rezerwowej.


METAMORFOZY💋

1. Aby wziąć udział w „Letnich Przemianach” należy dokonać zapisu w recepcji festiwalowej (mieszczącej się przy wejściu na teren Muszli Koncertowej) czynnej od godziny 9:00.

2. Przy zapisach obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

3. Zapisu dokonać można tylko OSOBIŚCIE. Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

4. Panie identyfikujące się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Świnoujście mogą dokonać zapisu o każdej porze dnia, maksymalnie na kolejny dzień festiwalu.

5. W trakcie metamorfoz wykonywany jest makijaż oraz fryzura – bez obcinania czy farbowania. W momencie udziału, uczestniczka powinna przyjść ze świeżo UMYTYMI WŁOSAMI oraz BEZ MAKIJAŻU.

*Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji festiwalu Wakacyjne Miasto Kobiet jest Agencja Reklamowa Bono S.C. z siedzibą przy ul. Koralowej 23, 71-220 Szczecin. Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie swoich danych osobowych przez Agencję Reklamową Bono S.C. przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zakresie zastosowania obowiązujących przepisów RODO. Podanie danych osobowych (w zakresie imienia i nazwiska oraz ewentualnie miejsca zamieszkania) jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w projekcie, a każda uczestniczka posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.